مطالب

تغییر ساعت فعالیت شامل کافی شاپ ها و آبمیوه بستنی ها نمی شود

تغییر ساعت فعالیت شامل کافی شاپ ها و آبمیوه بستنی ها نمی شود

آبمیوه و بستنی فروشی ها و کافی شاپ ها تا ساعت 24  اجازه فعالیت دارند .

http://www.coffeeeshop.ir/fa/images/TIME.jpg

ساعت ، کافی شاپ ، بستنی ، قهوه ، اتحادیه ، فعالیت ، بامداد ، آبمیوه

به گزارش سایت ، مقرر گردیده تا در نیمه اول هر سال همزمان با تغییر ساعت رسمی کشور برخی از واحدهای صنفی تا ساعت یک بامداد باز باشند که این قانون شامل هیچکدام از واحدهای صنفی این اتحادیه نمی شود و آبمیوه و بستنی فروشی ها و کافی شاپ ها فقط تا ساعت 24  اجازه فعالیت دارند و در صورت فعالیت بعد از ساعت اعلام شده اتحادیه هیچگونه مسئولیتی در قبال تعطیلی واحد متخلف نخواهد داشت و رسیدگی به عهده اداره محترم اماکن می باشد .