ممنوعیت عرضه و استعمال مواد دخانی در کافی شاپ ها

اطلاعیه مهم اتحادیه صنف آبمیوه، بستنی و کافی شاپ تهران

ممنوعیت عرضه و استعمال مواد دخانی در کافی شاپ ها

منبع : سایت رسمی اتحادیه صنف آبمیوه، بستنی و کافی شاپ تهران