ساعت فعالیت کلیه واحدهای صنفی زیر نظر این اتحادیه تا ساعت 24 می باشد

تغییر ساعت فعالیت شامل واحدهای صنفی این اتحادیه نمی شود

ساعت فعالیت کلیه واحدهای صنفی زیر نظر این اتحادیه تا ساعت 24 می باشد

ساعت ، کافی شاپ ، بستنی ، قهوه ، اتحادیه ، فعالیت ، بامداد ، آبمیوه

به گزارش سایت اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران ، و به دستور اداره اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ساعت تعطیلی و اتمام کار کلیه واحدهای صنفی زیر نظر این اتحادیه تا ساعت 24 می باشد ، کلیه واحدها موظف به رعایت قانون هستند و در صورت تخلف واحد صنفی متخلف تعطیل خواهد شد .